Pridaj sa k nám

Pridaj sa k nám

Neustále hľadáme nové hostesky, promotérov, modelky a komparz, pretože kvalitných ľudí nie je nikdy dosť :)

Vyplň nižšie uvedený formulár a staň sa súčasťou Colours aj Ty!


hosteska promotér/-ka model/-ka komparz
Mesto kde môžeš pracovať.


anglický nemecký francúzsky španielsky ruský
Fotka 1: *
Fotka 2: *

* Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v spoločnosti Colours, s.r.o., prostredníctvom tejto stránky v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.